Online terapie

1000 Kč / 45-60 min.

Tato forma terapie se od té klasické liší hlavně tím, že setkání neprobíhá osobně. Osobní setkání je sice obecně považováno za vhodnější vzhledem k tomu, že usnadňuje lepší naladění terapeuta na klienta a naopak, ale přesto se dá označit za plnohodnotné terapeutické setkání. Zejména pro ty klienti, kteří z časových či jiných důvodů nezvládají osobní setkání, je tato forma vhodným způsobem jak na sobě a svých problémech začít pracovat.

Objednat se
Zjistit víc
Objednat se
Zjistit víc
„On-line prostředí mi umožňuje najít si čas a prostor pro pravidelné konzultace a práci na sobě.“